Павел Димитров е одобрен за актюер на „Здравноосигурителен институт” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на  Павел Димитров за актюер на „Здравноосигурителен институт” АД.

Пълния текст на решение 724 може да намерите в раздел "Документи".