“Парк – Хотел Санкт Петербург” АД се отписва от пу…

С решение на зам.-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" "Парк – Хотел Санкт Петербург" АД , гр. Пловдив се отписва от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение №545-ПД/10.12.2003 можете да намерите в раздел "Документи", "Решения".