Отписва се Прокон-90″ АД-гр.София

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова отписа "Прокон-90" АД – гр. София от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение 802 може да намерите в раздел "Документи".