Отписва се от публичния регистър „БМ Лизинг” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа като емитент „БМ Лизинг” АД  от публичния регистър.

Пълния текст на решение 1288 може да намерите в раздел „Административни документи”.