Отписва се “НЕВЕН” АД, гр. Елхово, от регистъра на публичните дружества

 
Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде решение, с което отписва “НЕВЕН” АД, гр. Елхово, от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

Пълния текст на решение 434 може да намерите в раздел "Документи".