Отписва се “ДЗИ Банк” АД от регистъра на публичните дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, с решение 549 от 16.04.2007 г. отписа “ДЗИ Банк” АД от публичния регистър, воден от КФН.

Пълния текст на решението  може да намерите в раздел „Документи”.