Открито производство по принудителна ликвидация на застраховател от Великобритания

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 26 февруари 2009 г. е получила информация за откриване на производство по принудителна ликвидация по отношение на застрахователно дружество от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Black Sea and Baltic General Insurance Company Limited, 12 Plumtree Court, London, EC4A 4HT, United Kingdom

Датата на влизане в сила на решението за принудителна ликвидация е 23 юли 2008 г. , като назначеният ликвидатор е: The Official Receiver, Public Interest Unit, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3SS, United Kingdom, чиито E-mail е: piu.or@insolvency.gsi.gov.uk

Институцията, която осъществява финансов надзор върху застрахователя и надзор в производството по принудителна ликвидация е Институцията за финансови услуги на Обединеното кралство (Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS, United Kingdom), а производството по принудителна ликвидация е по приложимия закон на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Информацията за производството е публикувана в „Официален вестник” на Европейските общности С 251, бр. 51 от 03.10.2008 г. и може да бъде намерена на адрес в Интернет:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:251:0018:0018:EN:PDF