Открито е производство по ликвидация на ВЗК

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, взе решение, с което откри  производство по ликвидация на ВЗК "Тангра", гр. Варна.

Пълния текст на решение 680 може да намерите в раздел "Документи".