“Кюстендилски плод” АД, “Месокомбинат Казанлък” АД и “Победа – ТВ” АД в срок от един месец трябва да свикат редовните си годишни общи събрания за 2003 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи управителните органи на “Кюстендилски плод” АД, на “Месокомбинат Казанлък” АД и на “Победа – ТВ” АД в срок от един месец да свикат редовни годишни общи събрания на акционерите на дружествата за 2003 г. и да организират провеждането им не по-късно от четиридесет дни от свикването.

Пълния текст на решение 690, 691 и 692 може да намерите в раздел "Документи".