“Акорт” ООД получи разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер

Издава се разрешение на "Акорт" ООД,  гр. София, управлявано и представлявано от Ралица Петрова Костадинова – управител, да извършва дейност като застрахователен брокер на територията на Република България.

Пълния текст на решение 688 може да намерите в раздел "Документи".