Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на “ББГ СИМЕКС – БЪЛГАРИЯ” ООД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри на  “ББГ СИМЕКС – БЪЛГАРИЯ” ООД  промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проект, представен в КФН.

Пълния текст на решение 689 може да намерите в раздел "Документи".