Основна цел на регулатора е защитата на правата на инвеститорите и на потребителите на финансови услуги

„Регулаторите не са органите, които могат да създадат търсене и предлагане на капитали. Но те са институциите, които трябва да направят така, че при среща на инвеститорите и на тези, които се нуждаят от капитал, да има увереност, че правата и на едните, и на другите, ще бъдат максимално защитени. Това е основната цел на регулатора и тази защита на правата на инвеститорите и на потребителите на финансови услуги е номер едно за нас.” Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов в приветствието си към участниците в Четвъртата годишна конференция за инвестиции и валутна търговия „INVESTOR Finance Forum”.
 
Комисията за финансов надзор е част от европейската система за финансов надзор на небанковите финансови пазари. Ето защо това, което прави комисията като институция както на европейско, така и на национално ниво, е насочено на първо място към постигането на едни по-прозрачни, по-ефективни, по-дълбоки и по-защитени за инвеститорите и потребителите на финансови услуги пазари, каза още той. КФН участва активно в развитието и в прилагането на стъпките, които бяха приети в Плана за действие за създаване на Съюз на капиталовите пазари, приет наскоро от Европейската комисия (ЕК) – една инициатива, която цели да облекчи достъпа до капиталовите пазари на малките и средни предприятия и да окуражи трансграничното инвестиране в рамките на Европейския съюз (ЕС). Инициатива, която е насочена към задълбочаване, към разширяване и към постигане на по-ликвидни и по-ефективни капиталови пазари, допълни Владимир Савов. 
 
Заместник-председателят на КФН Владимир Савов изрази своята увереност, че участниците и гостите в Четвъртата годишна конференция за инвестиции и валутна търговия ще се срещнат с нови и интересни неща, ще научат за нови решения на финансовите пазари и всички ще обменят полезни мнения. Той поздрави организаторите и пожела традицията за организирането на форума да продължи да се развива и да укрепва не само на национално, но и на регионално ниво, каквито предпоставки за това вече съществуват.

Основна цел на регулатора е защитата на правата на инвеститорите и на потребителите на финансови услуги

„Регулаторите не са органите, които могат да създадат търсене и предлагане на капитали. Но те са институциите, които трябва да направят така, че при среща на инвеститорите и на тези, които се нуждаят от капитал, да има увереност, че правата и на едните, и на другите, ще бъдат максимално защитени. Това е основната цел на регулатора и тази защита на правата на инвеститорите и на потребителите на финансови услуги е номер едно за нас.” Това заяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов в приветствието си към участниците в Четвъртата годишна конференция за инвестиции и валутна търговия „INVESTOR Finance Forum”.
 
Комисията за финансов надзор е част от европейската система за финансов надзор на небанковите финансови пазари. Ето защо това, което прави комисията като институция както на европейско, така и на национално ниво, е насочено на първо място към постигането на едни по-прозрачни, по-ефективни, по-дълбоки и по-защитени за инвеститорите и потребителите на финансови услуги пазари, каза още той. КФН участва активно в развитието и в прилагането на стъпките, които бяха приети в Плана за действие за създаване на Съюз на капиталовите пазари, приет наскоро от Европейската комисия (ЕК) – една инициатива, която цели да облекчи достъпа до капиталовите пазари на малките и средни предприятия и да окуражи трансграничното инвестиране в рамките на Европейския съюз (ЕС). Инициатива, която е насочена към задълбочаване, към разширяване и към постигане на по-ликвидни и по-ефективни капиталови пазари, допълни Владимир Савов. 
 
Заместник-председателят на КФН Владимир Савов изрази своята увереност, че участниците и гостите в Четвъртата годишна конференция за инвестиции и валутна търговия ще се срещнат с нови и интересни неща, ще научат за нови решения на финансовите пазари и всички ще обменят полезни мнения. Той поздрави организаторите и пожела традицията за организирането на форума да продължи да се развива и да укрепва не само на национално, но и на регионално ниво, каквито предпоставки за това вече съществуват.