Одобрено е вливане между “Енергони” АД, „Роял Ресортс” АД и “Роял Инвестмънт” ЕАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри  Договор за вливане, сключен на 14.10.2009 г. между “Енергони” АД, „Роял Ресортс” АД и “Роял Инвестмънт” ЕАД. Одобрени са и докладите на съвета на директорите на участващите в преобразуването дружества и докладите на проверителите.
Решение 973-ПД от 30.11.2009г. може да намерите в раздел "Административни документи".