Одобрен е краткосрочен план за допълнително набиране на собствени средства на ЗД „КД ЖИВОТ”АД

Заместник председателят на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", Емил Атанасов, прие решение, с което одобри на ЗД „КД ЖИВОТ”АД, гр. София, краткосрочен план за допълнително набиране на собствени средства.
Решение 953 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".