Одобриха се изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Алианц България” АД и на ПОК „ДСК – Родина” АД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решения, с които одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Алианц България” АД и на ПОК „ДСК – Родина” АД, както и на  управляваните от дружествата фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителните съвети на дружествата.
Решения 946 и 947 може да намерите в раздел „Административни документи”.