Одобрено е ръководство на “Здравноосигурителна компания България Здраве”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Димитър  Димитров за Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “Здравноосигурителна компания България Здраве”. Владимир Владимиров и Кремена Монева са одобрени за членове на Съвета на директорите на същото здравноосигурително дружество.

Пълния текст на решенията 897, 898 и 899 може да намерите в раздел „Документи”.