Одобрение за Ръководител специализираната служба за вътрешен контрол на ЗК “Орел” АД получи Людмила Бонджова

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение  на Людмила Бонджова за Ръководител специализираната служба за вътрешен контрол на ЗК “Орел” АД”.
Пълния текст на решение 362  може да намерите в раздел „Документи”.