Одобрени са трима члена на НС на ЗАД “Виктория”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Джузепе Векионе,  Джузепе Перисиното и Цветан Василев за членове на Надзорния съвет на ЗАД “Виктория”.
Пълния текст на решенията 886, 887 и 888 може да намерите в раздел „Документи”.