Йоханес Порак е одобрен за член на НС на ЗК “Уника” АД и на ЗК“Уника – Живот ” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Йоханес Порак за член на Надзорния съвет на Застрахователните компании “Уника” АД и на “Уника – Живот ” АД .
Пълния текст на решенията 890 и 891 може да намерите в раздел „Документи”.