Одобрени са промени в програмното осигуряване на ФБК

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри  на  ФБК "ВИ ВЕСТА" АД  промените в програмното осигуряване съгласно проект, представен в КФН.