Одобрени са промени в програмното осигуряване на 4 инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри  промените в програмното осигуряване съгласно проекти, представени в КФН на "Източни финанси" ООД, "Популярна каса – 95" АД, "Метрик" АД, Джорджо, Никълас енд Джонатан капитал"АД.

Пълния текст на решенията 184, 185, 186, 187 може да намерите в раздел "Документи".