Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на 9 инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проекти, представен в КФН на "БУЛИНВЕСТМЪНТ" АД, "БАНКА ДСК" ЕАД, "ДЗИ-ИНВЕСТ" АД, "ЕВРО-ФИНАНС" АД, "ТИ БИ АЙ ИНВЕСТ", "Джорджо, Никълас енд Джонатан Капитал" АД, "ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД, “Росексимбанк” АД, "Източни финанси" ООД

Пълния текст на решенията 191, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 може да намерите в раздел "Документи".