Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “МАКЛЕР – 2002” АД

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" одобри  промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “МАКЛЕР – 2002” АД.

Пълния текст на решение 439 може да намерите в раздел "Документи".