Одобрен е нов член на СД на БАЕЗ

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Росен Нацев за член на съвета на директорите на “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД.

Пълния текст на решение 459 може да намерите в раздел "Документи".