Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “Капитал Финанс” ООД

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" одобри  промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на  “Капитал Финанс” ООД.

Пълния текст на решение 457 може да намерите в раздел "Документи".