Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на три банки

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за промяна в общите условия при работа с клиенти на "БУЛБАНК" АД, "ЕВРОБАНК" АД  и "НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА" АД.

Пълния текст на решение 325, 326 и 327 може да намерите в раздел "Документи".