Одобрени са изменения и допълнения в Правилниците на пенсионните фондове, управлявани от “Лукойл Гарант-България” АД

 

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” Бисер Петков одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на ”Лукойл Гарант-България-Професионален пенсионен фонд”, “Лукойл Гарант – България – Доброволен пенсионен фонд”, “Лукойл Гарант – България – Универсален пенсионен фонд”,  управлявани от “Лукойл Гарант-България” АД.
 
Одобрени са също използвания в представените актюерските разчети технически лихвен процент в размер на 3,5 %, както и  представените биометрични таблици за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на населението през периода 2000 – 2002 г.

Решенията са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел “Документи”.