Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на осем инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проекти, представен в КФН на   "Обединена българска банка" АД, ТБ "Алианц България" АД, "Българо-американска кредитна банка" АД, "ИП Фаворит"  АД, "Токуда Банк" АД, "БНП Париба (България)" ЕАД, ТБ "Юнионбанк" АД и "Маклер – 2002" АД
Пълния текст на решенията 244, 245, 253, 254, 255, 256, 257 и 258 може да намерите в раздел "Документи".