Одобрени са председател и членове на Гаранционния фонд

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Борислав Михайлов за председател на управителния съвет на Гаранционния фонд./ Гаранционният фонд по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт/.
За членове на УС са одобрени Теменуга Ненова, Диана Евстатиева,  Евгени Игнатов и Йордан Кифов.

Пълния текст на решенията 586, 587, 588, 589 и 590 може да намерите в раздел "Документи".