Иван Иванов е одобрен за член на УС на “ЗПАД Булстрад” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Иван Иванов за член на УС на дружеството на “ЗПАД Булстрад” АД, гр. София.

Пълния текст на решение 585 може да намерите в раздел "Документи".