Одобрени са още двама застрахователни брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение  на “НЕКСТ ЛЕВЪЛ ИНС” ЕООД, София и “ВЕЛЕС” ООД, Хасково  да извършват дейност като застрахователни брокери.
Пълния текст на решения 640 и 655  може да намерите в раздел “Документи”.