Одобрени са нови членове в ръководството на ВЗК

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Грета Узунова за председател на ВЗК "Медик център", Велико Търново и за председател на управителния съвет. Одобрени са Георги Иванов и Атанаска Бенчева за членове на управителния съвет и Снежана Тодорова и Маргарит Гарев за членове на контролния съвет на ВЗК"Медик – център".

Пълния текст на решение 207 може да намерите в раздел "Документи".