Одобрени са нови членове в ръководствата на „Общинска застрахователна компания” АД.

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобри Румен Димитров за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Общинска застрахователна компания” АД и Моника Георгиева за независим член на Съвета на директорите на същата компания.
Решенията 220 и 221 може да намерите в раздел „Административни документи”.