Одобрени са нови членове в ръководствата на две застрахователни компании

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобри Клаус Мюледер за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на  “Булстрад живот” АД, гр. София и Александър Георгиев за член на Управителния съвет на “ОББ-ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” AД.
Решенията 289 и 345  може да намерите в раздел „Административни документи”.