Одобрени са нови членове на управителния съвет на “Дженерали Животозастраховане” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Даниела Конова и Пламен Хинков за членове на Управителния съвет на “Дженерали Животозастраховане” АД, гр. София.

Пълния текст на решения 985 и 986 може да намерите в раздел „Документи”.