Одобрени са нови членове на НС и на УС на “Дженерали Застраховане” АД и на “Дженерали Животозастраховане” АД, гр. София

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобрява Даниела Конова за член на Надзорния съвет на “Дженерали Застраховане” АД и на “Дженерали Животозастраховане” АД, гр. София.

Г-жа Агайн издаде одобрение и на Константин Велев за член на Управителния съвет на “Дженерали Животозастраховане” АД, гр. София, както и на Пламен Хинков за член на Управителния съвет на “Дженерали Застраховане” АД, гр. София.

Решенията 252, 253, 254 и 255 може да намерите в раздел „Документи”.