Приложена е принудителна административна мярка на ПД „Кремиковци” АД

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”,задължи леновете на управителния орган на ПД „Кремиковци” АД, гр. София в 14-дневен срок от получаване на решението да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

Решение 258 може да намерите в раздел "Документи"