Одобрени са нови членове на надзорния и управителния съвет на “Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които одобри Франческо Босатра, Луиза Колони, Вернер Мьортел, Валтер Щайдл,  Божидар Данев и  Константин Чернев  за членове на Надзорния съвет  на “Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД, гр. София.
Одобрение получиха и Даниела Конова, Дилян Петров и Диана  Манева за членове на Управителния съвет на същото здравноосигурително дружество.
Пълния текст на решенията 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 и 1248 може да намерите в раздел „Документи”.