Одобрени са нови членове на надзорните съвети на „Дженерали Животозастраховане” АД и на “Дженерали Застраховане” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Челестина Сербезова за член на Управителния съвет на „Дженерали Животозастраховане” АД, гр. София. Одобрени са и Вернер Мьортел и Валтер Щайдл  за членове на Надзорните съвети на „Дженерали Животозастраховане” АД и на “Дженерали Застраховане” АД.
Пълния текст на решенията 985, 1109, 1110, 1111 и 1112 може да намерите в раздел „Документи”.