Одобрени са изпълнителни директори и членове на НС и УС на „ДЗИ – общо застраховане” АД и на „ДЗИ” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобрява Валери Алексиев и Недялко Чандъров за членове на УС и изпълнителни директори на “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и на животозастрахователното дружество  „ДЗИ” АД. Весела Кюлева  е одобрена  за член на Надзорния съвет на “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и на  „ДЗИ” АД, а Георги Янакиев е одобрен за член на НС на “ДЗИ” АД.
Людмил Лазаров получи одобрение за Ръководител специализирана служба за “Вътрешен контрол” на “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и на „ДЗИ” АД.
Пълния текст на решенията 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 и 217 може да намерите в раздел „Документи”.