Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове, управлявани от ПОД „Алианц България” АД

   
Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решения, с които одобри измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД „Алианц България” АД.

Пълния текст на решенията 141, 142 и 143 може да намерите в раздел "Документи".