Система за проверка на валидността на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите заработи от днес

От днес гражданите могат да проверяват валидността на застраховка „Гражданска отговорност” чрез специално разработено приложение към интернет страницата на Комисия за финансов надзор – www.fsc.bg. – „Проверка на застраховка „Гражданска отговорност”.

Разработената система има за цел да  улесни гражданите при  проверка за сключените от тях застраховки „Гражданска отговорност”. Освен това тя дава възможност да се установи дали водач, причинил пътно-транспортно произшествие има сключена валидна застраховка за управляваното от него МПС. Допълнителна информация може да получите от Гаранционния фонд на имейл:. dtileva@insfund-bg.org .
 

Как се извършва проверката :
1. Влезте в приложението „Проверка на застраховка „Гражданска отговорност”, намиращо се в заглавната интернет страница на КФН – www.fsc.bg
2.  В първото предвидено поле въведете регистрационния номер на интересуващото Ви  моторно превозно средство /МПС/.
3.  Във второто предвидено поле въведете зададените контролни символи (цифри).
4. Потвърдете с бутон „Търси”

По този начин се получава информация дали съответното МПС има валидна „Гражданска отговорност” и какъв е срокът на застраховката. Данните са актуални към момента на проверката.
 
В случай, че проверяваното МПС има валидна застраховка, но в системата няма данни за това или срокът на действие на застрахователната полица e неточен, следва да се уведоми Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд. За целта може да се използва адрес на електронна поща – grajdanska@fsc.bg – или да се попълни електронен формуляр, намиращ се на страницата на приложението. Данните, които трябва да се предоставят са : № на МПС, № на рама, име на застраховател, при който е застраховано МПС, № на полицата, датата на сключване, началната и крайна дата на покритие на застраховката. Попълненият формуляр се получава в Гаранционния фонд и в КФН.