Одобрени са измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК – Родина”

Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина”, приети от Управителния съвет на компанията с решения съгласно протокол № 20 от 08.06.2007 г. и протокол № 26 от 06.07.2007 г.,  и утвърдени от Надзорния съвет с решения съгласно протокол № 16 от 08.06.2007 г. и протокол № 20 от 09.07.2007 г.

Пълния текст на решение 928 може да намерите в раздел «Документи».