Одобрена е промяна на общите условия, приложими към договорите с клиентите, на „Първа инвестиционна банка” АД

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на „Първа инвестиционна банка” АД за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиентите, приета с решение на Управителния съвет на  банката от 19.06.2007 г.
Пълния текст на решение 930 може да намерите в раздел „Документи”.