Одобрени са изменения в правилниците на УПФ “Пенсионноосигурителен институт” и ППФ “Пенсионноосигурителен институт”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление «Осигурителен надзор», одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд “Пенсионноосигурителен институт” и Професионален пенсионен фонд “Пенсионноосигурителен институт”.

Пълният текст на решения № 55 – УПФ / 18.01.2013 г. и № 56 – ППФ / 18.01.2013 г. можете да намерите в раздел  “Административни документи” –  “Решения”.