Одобрени са изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на “ДПФ – Бъдеще”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на “ДПФ – Бъдеще”. Пълният текст на решение № 379 – ДПФ/ 16.05.2013 г. може да намерите в раздeл Административни документи / Решения.