Одобрени са изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на „ЗУПФ Алианц България” и „ЗППФ Алианц България”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД „Алианц България” АД. Пълният текст на решения № 234-УПФ и № 235-ППФ може да намерите в раздел Административни документи / Решения.