КФН получи висока оценка за активната си международна дейност и високия си професионализъм

Комисията получи десетки поздравителни адреси по повод своята десет годишнина

 

 

По случай десетата си годишнина, Комисията за финансов надзор получи десетки поздравителни адреси от свои международни и българки партньори.

Председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари /ESMA/ Стивън Мейър поздрави КФН за добре свършената работа и активната позиция на България по европейските теми за финансов надзор. Габриел Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване /EIOPA/, благодари на Комисията за активната й роля за поддържане на стабилността на застрахователната общност и тази на професионалното пенсионно осигуряване.

Главния прокурор на България, Сотир Цацаров, поздрави КФН, че е наложила в работата си принципите на коректност, отговорност и професионализъм и е утвърдила позицията си на специализиран държавен орган, защитаващ интересите на застрахованите и осигурените лица, и на инвеститорите в страната. Той пожелава на екипа й да работи все така мотивирано и компетентно за функционирането на стабилна, устойчива и прозрачна финансова система у нас. От НОИ подчертават в поздравлението си професионализма, отговорността и усилията, които служителите на КФН полагат при изпълнение на отговорните си функции. Според тях е неоспорим факт, че в условията на дълбока финансова и икономическа криза, регулаторът е успял да запази доверието на хората в стабилността на финансовите пазари и да осигури нормалното им функциониране. НОИ изтъква, че разчита на доброто си партньорство с Комисията по отношение на развитието и прилагането на българския пенсионен модел, чийто три стълба се допълват и са взаимно свързани. Президентът на КНСБ акцентира върху това, че КФН има важна роля на омбудсман, а чрез членството си в структурите на ESMA и EIOPA активно участва при вземането на решения за регулаторната и надзорна дейност на европейските пазари. Същевременно от КНСБ отчитат заслугите на Комисията за усъвършенстване на нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, както и за усилията в сферата за защита на потребителите на финансови услуги. ДАНС поздравява КФН с факта, че е успяла да се утвърди във времето и да изпълнява своята основна мисия – да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) отбелязват, че пенсионноосигурителните дружества винаги са считали, че Комисията е най-действеният гарант за ефективността и доверието към осъществяваната от тях дейност. Винаги сме разчитали на поддържането на активен, отговорен и конструктивен диалог с КФН, който е от полза на гражданите и на обществото ни като цяло. Ръководството на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) подчертава волята, твърдостта и професионализма на КФН в поддържането на стабилността и прозрачността на небанковата финансова система в България – мисия, която високо се цени от всички организации и институции на застрахователния пазар. От Държавната комисия по сигурността на информацията също поздравяват КФН за това, че спомага за поддържане на стабилността и прозрачността на финансовата система. Председателят на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) изтъква безспорната роля на КФН за поддържане на стабилността и финансовата система в България, а от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) посочват КФН като конструктивен и активен партньор в търсенето на възможности за създаване на най-благоприятни условия за развитие на инвестиционната среда в България и за утвърждаването на европейските и световни стандарти в търговията с ценни книжа.