Одобрени са изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове, управлявани от ПОК “Доверие”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ “Доверие”, ППФ “Доверие” и ДПФ „Доверие”. Пълният текст на решения № 74-УПФ, № 75-ППФ и № 76-ДПФ може да намерите в раздал Административни документи / Решения