Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните от ПОК “ДСК-Родина” АД пенсионни фондове

 Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК “ДСК-Родина” АД  пенсионни фондове – УПФ “ДСК-Родина”, ППФ “ДСК-Родина” и ДПФ “ДСК-Родина” .
Пълния текст на Решения № 206-ППФ, № 207-УПФ и № 208-ДПФ може да намерите в раздел "Документи".